23 października jest dniem upamiętnienia Rewolucji roku 1956 przeciwko okupacji sowieckiej i dyktaturze komunistycznej na Węgrzech. Posłowie do Parlamentu Europejskiego z czterech krajów dzielą się swoimi opiniami na temat znaczenia tego wydarzenia dla całej Europy.

Węgierscy rewolucjoniści jako pierwsi pokazali światu, że Europa Środkowa jest okupowana, a nie wyzwolona przez wojska radzieckie, Katalin Cseh (Momentum, Węgry) podkreśla fakt, że bohaterowie z 1956 roku dali nam przykład; także Michal Šimečka (posel do Parlamentu Europejskiego ze Słowacji) zwrócił uwagę, że to, co wydarzyło się w Budapeszcie, stało się inspiracją dla praskiej wiosny w Czechosłowacji w 1968 roku, a Claudia Gamon (NEOS, Austria) powiedziała z kolei, jak bardzo była pod wrażeniem historii rewolucji roku 1956 i odwagi uczestniczących w niej ludzi.

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Magyar