Aby sprostać wyzwaniu zmian klimatycznych i zapewnić sprawiedliwą transformację energetyczną, Ursula Von der Leyen przedstawiła w środę 11 grudnia plan działania Komisji, która, chcąc zerwać z niektórymi praktykami przeszłości, chce zapewnić Unii niezbędne instrumenty, aby do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem na świecie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Klimat, środowisko, finanse, rolnictwo, zdrowie, różnorodność biologiczna… Ta bezprecedensowa globalna inicjatywa została wymyślona przez instytucje europejskie i ich wybranych przedstawicieli w celu powstrzymania katastrofy klimatycznej. To nasza odpowiedzialność wobec obywateli Unii i całej ludzkości.

Ten program Komisji, który został w dużej mierze zainspirowany przez nowy Parlament Europejski, jest oczywiście tylko punktem wyjścia. Musimy zapewnić, że ten „zielony ład”, „zielony pakt”, stanie się, i to bardzo szybko, ekologiczną i społeczną bazą całego przyszłego prawodawstwa.

Zielony ład obejmuje wiele środków:

– Cel neutralności węglowej do 2050 r. w ustawie klimatycznej i nowy cel ograniczenia emisji o 50-55% do 2030 r;

– Do 2030 r. zmobilizowanych zostanie bilion euro na inwestycje w dziedzinie klimatu;

– Zgodność z porozumieniami paryskimi jako zasadnicza klauzula europejskiej polityki handlowej;

– Mechanizm kompensacji emisji dwutlenku węgla na zewnętrznych granicach Europy;

– Cel polegający na ograniczeniu stosowania pestycydów.

Towarzyszy mu również mechanizm przejściowy dla regionów najbardziej narażonych na wyzwania gospodarcze i społeczne, w ramach którego ponad 100 mld euro zainwestowano w nadrobienie zaległości w stosunku do najbardziej wrażliwych regionów.

Poniżej znajduje się tabela podsumowująca główne cele i zobowiązania, które będą wyznaczać kierunek działań:

Prezentacja przygotowana przez Komisję Europejską

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl

Prezentacja przygotowana przez Komisję Europejską

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_PL.html

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Magyar