Válaszul a kihívásokra, amelyekkel a klímaváltozás szembesít minket, és garanciaként arra, hogy igazságos és szolidáris lesz az átmenet az új, környezettudatosabb világba, Ursula von der Leyen szerdán, december 11-én bemutatott egy akciótervet, amelyiknek az a célja, hogy ellássa az uniót az eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy 2050-re Európa legyen az első karbonsemleges földrész.

Klíma, környezet, pénzügyek, mezőgazdaság, egészségügy, biodiverzitás… ezzel a világméretű és mindeddig példátlan kezdeményezéssel azért álltak elő az intézmények és a választott képviselők, hogy gátat szabjanak a klíma kaotikus változásának, mert ez az unió felelőssége a polgáraival és az egész emberiséggel szemben.

Az új Európai Parlament követelte, hogy az Európai Bizottság álljon elő ezzel a Zöld megállapodással, ami még csak az első lépés. Mostantól arra van szükség, hogy biztosítsuk, hogy ez a megállapodás nagyon gyorsan az ökológiai és társadalmi alapjává váljon minden jövőbeli törvényhozásnak.

Az Európai Bizottság így mutatta be a megállapodást december 11-én:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu

Az Európai Parlament határozata a COP 25 csúcstalálkozóra, amelyet 2019. november 28-án szavaztak meg:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_hu.html

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Polski