Komunikat prasowy delegacji „Renaissance”.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli zdecydowaną większością głosów rezolucję określającą cele i sposób organizacji jednej z kluczowych pozycji programu delegacji „Renaissance” w celu stworzenia nowych podstaw dla projektu europejskiego.

To przedsięwzięcie, zaproponowane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona w jego orędziu do Europejczyków pod nazwą „Konferencja dla Europy”, powinno gromadzić w agorach, począwszy od 9 maja, losowo wybranych obywateli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentantów wybranych na szczeblu krajowym i europejskim.

Celem tej konferencji jest nadanie nowego impulsu projektowi europejskiemu i określenie zmian koniecznych do sprostania wyzwaniom XXI wieku i aspiracjom obywateli. Omówione zostaną następujące tematy: wartości i podstawowe wolności, instytucjonalne i demokratyczne funkcjonowanie Europy, kryzys klimatyczny, sprawiedliwość i równość społeczna, problemy gospodarcze i społeczne, transformacja cyfrowa i rola Europy w świecie.

Głosowana rezolucja zawiera główne propozycje grupy Renew Europe i jej negocjatorów Pascala Duranda i Guya Verhofstadta (BE, Open-VLD) : losowy i reprezentatywny wybór obywateli wybranych w drodze losowania do udziału w konferencji (w oparciu o modele Obywatelskiej Konwencji Klimatycznej i Irlandzkiego Zgromadzenia Obywatelskiego); organizacja wymiany podczas sesji plenarnej pomiędzy wybranymi obywatelami i innymi zainteresowanymi stronami; uwzględnienie pracy agor obywatelskich we wnioskach z konferencji.

„Ta konferencja musi być przełomowym wydarzeniem w odnowie Europy. Jest ona pozytywną i konkretną odpowiedzią na obawy i brak zaufania, które doprowadziły do brexitu. Przywróci ona projektowi europejskiemu siłę, której potrzebuje, aby umożliwić obywatelom Europy wzięcie odpowiedzialności za wspólny los, wykraczając poza ramy instytucjonalne i krajowe” – powiedział Pascal Durand, przedstawiciel delegacji na konferencję i koordynator grupy Renew Europe w Komisji Spraw Konstytucyjnych.

Po poparciu tej idei przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen i wspólnej propozycji francusko-niemieckiej z listopada ubiegłego roku, podjęto nowy decydujący krok. Teraz do Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej należy podjęcie propozycji Parlamentu Europejskiego w celu osiągnięcia porozumienia między trzema instytucjami w nadchodzących miesiącach. Komisja Europejska przyjmie swoje stanowisko ws. konferencji o przyszłości Europy 22 stycznia.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_PL.pdf

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Magyar