Wystąpienie plenarne w debacie na temat planu pokojowego Stanów Zjednoczonych dla Bliskiego Wschodu

Bernard Guetta (Renew). – Panie Przewodniczący, jakże on się myli! Jak bardzo myli się prezydent Trump w sprawie tego planu, który jest planem pokojowym tylko z nazwy, ponieważ w końcu, Panie Prezydencie, pokój nie jest tylko kwestią stosunków władzy. Pokój, Panie Przewodniczący, musi opierać się na wystarczającej bezstronności, aby zapewnić przyszłość porozumieniu zwaśnionych stron, a nie tylko ich współistnieniu.

Między Izraelem a Palestyną będzie prawdziwy i trwały pokój tylko pod jednym warunkiem: naszej bezstronności. Ale tego prezydent nie proponuje. Zatem nie będziemy Pana wspierać, nie będziemy za Panem podążać, będziemy nadal mówić naszym izraelskim i palestyńskim sąsiadom i przyjaciołom, że Jerozolima musi być wspólną stolicą dwóch narodów, dla zapewnienia godności, bezpieczeństwa i dobrobytu. Niewidomi powiedzą, że nie jest to już możliwe, ponieważ metoda faktów dokonanych jest skuteczniejsza. Ale realizm, prawdziwy realizm, wymaga od nas trzymania się utopii bezstronności, która zawsze zwycięża, zawsze musi w końcu zwyciężyć.

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Magyar