Wystąpienie na sesji plenarnej w ramach debaty na temat pogorszenia demokracji w Izraelu i konsekwencji dla terytoriów okupowanych.

Szanowny Panie Przewodniczący! Jest to tak smutne, że można by niemalże ironizować na ten temat. Ironicznie można by pomyśleć, że w końcu się udało: Izrael jest ostatecznie zintegrowany z Bliskim Wschodem, ponieważ to, do czego aspiruje jego większość parlamentarna, to nic innego jak tylko reprodukcja modelu politycznego reżimów wokół tego kraju. Ale nie! Niestety, ironia nie jest właściwa, ponieważ to państwo, które nasza Unia wspiera, ponieważ jedyna demokracja w regionie, może dziś obrać drogę nieliberalnych demokracji, tych, w których ludzie nadal głosują, podczas gdy kontrola i równowaga władz są atakowane i niszczone.

Sytuacja jest tak poważna, że dwóch na trzech Izraelczyków, zarówno z prawicy, jak i z lewicy, walczy o przetrwanie swojej demokracji. Tak więc, jak wszędzie, musimy wspierać rządy prawa, powiedzieć, po której stronie jesteśmy i nie wahać się, jeśli to konieczne, użyć całej naszej broni – oczywiście politycznej, ale także gospodarczej.

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch