Wystąpienie w trakcie sesji plenarnej w ramach debaty na temat sytuacji na Ukrainie

Wymiana więźniów między Ukrainą a Rosją pozwala nam odzyskać nadzieję na rozwiązanie tego kryzysu.

Wygląda na to, że Putin w końcu zrozumiał, że utknął w Donbasie, a także w Syrii, że jego gospodarka potrzebuje pokoju i współpracy oraz że Chiny stanowią znacznie większe zagrożenie dla jego kraju niż Unia Europejska.

Wiemy, jakie działania musiałby podjąć, aby położyć kres działaniom wojennym. O ile nie zdecyduje się tego zrobić, Unia będzie musiała utrzymać sankcje gospodarcze. Potrzeba dwojga, by wrócić do zdrowej sytuacji.

Ukraina jest ofiarą, ale ma także kilka nierozstrzygniętych kwestii do rozwiązania: na przykład te dotyczące decentralizacji i poszanowania mniejszości językowych i kulturowych. Pozytywne sygnały z Ukrainy sugerują, że pan Zelensky jest tego świadomy, ale musi wziąć pod uwagę tych, którzy są mniej roztropni od niego.

Czy zatem nie jest to właściwy czas, pani przewodnicząca, aby przypomnieć wszystkim Ukraińcom, że w ostatnich latach udzieliliśmy im pomocy finansowej w wysokości ponad 15 miliardów euro, że jesteśmy po ich stronie na froncie politycznym i dyplomatycznym i że oni powinni nam pomóc sobie pomóc?

Print Friendly, PDF & Email

English Français Magyar