Ich zasługą jest porażka ISIS, wyzwolenie Mosulu i Rakki, uratowanie dziesiątek tysięcy jazydów wyrwanych z niewoli seksualnej i brygad dzieci-żołnierzy. Innymi słowy, zwycięstwo gatunku ludzkiego przeciwko najbardziej nieprawdopodobnemu barbarzyństwu, podczas gdy międzynarodowa koalicja uderzała w niebo, Kurdowie, byli na ziemi, brygady mężczyzn, brygady kobiet, brygady mieszane postępowały krok po kroku metr i spada w tak wielu liczbach.

Wszyscy powinniśmy się im pokłonić. Powinniśmy byli wspierać odwieczne dążenie do państwa narodowego tego wiecznie zdradzanego narodu, któremu pod koniec pierwszej wojny światowej wielkie mocarstwa obiecały własne państwo o bezpiecznych granicach. Kurdowie w to wierzyli, ale Europa i Stany Zjednoczone zdecydowałyy, że Kurdowie będą żyli rozproszeni między Irakiem, Syrią, Iranem i Turcją.

Kurdowie chwycili więc za broń i rozpoczęli walkę przeciwko Turkom i Saddamowi Husseinowi. Nazywano to „terroryzmem”. Często było to prawdą, ale ostatecznie udało im się osiągnąć autonomię w Iraku. Starali się to samo osiągnąć w Syrii i tam, jak zwykle, wystraszyli wszystkich. Recep Erdogan obawiał się, że doprowadzą do połączenia swoich ziem na terenie dzisiejszej Turcji, Iraku i Syrii. Stany Zjednoczone już widziały, jak Turcja jedzie do Rosji z bronią i bagażem w obawie przed utratą kurdyjskiej Anatolii i tym, co miało się stać.

Z zielonym światłem Donalda Trumpa Turcja postanowiła wjechać do Syrii, aby odeprzeć Kurdów i stworzyć „bezpieczną strefę”. Oficjalnie chce zainstalować część syryjskich uchodźców na swoim terytorium. Bez wątpienia spróbuje to zrobić, ale jego prawdziwym celem jest zapobieżenie łączenia się ludności kurdyjskiej i wejście do Syrii, aby to na zawsze uniemożliwić.

Bohaterowie zostali zdradzani, jak zawsze. Szkoda, że także przez nas, Europejczyków, którzy tak wiele zawdzięczają tym dumnym wojownikom.

Grupa Renew Europe w Parlamencie Europejskim, w liście otwartym podpisanym przez prawie 250 deputowanych ze wszystkich środowisk politycznych, wezwała wiceprzewodniczącą Federikę Mogherini, aby przygotowała kompleksową reakcję Europy na kryzys w północno-wschodniej Syrii. W liście tym pojawił się także apel do p. Mogherini o rozpoczęcie dialogu z władzami tureckimi, aby znaleźć trwałe rozwiązanie tego kryzysu.

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Magyar