Felhívás

Európa, az emberi jogok, a szabadság és a demokrácia bölcsője, mindig azért fáradozott, hogy az értékeit jóval a saját határain túl is előmozdítsa. Az Európai Parlament, az Európa Tanács, és az összes tagállam védi ezeket az egyetemes elveket, és felszólítja a világ többi országát, hogy tartsa őket tiszteletben.

Most viszont a saját földrészünk ad okot az aggodalomra.

A populisták valódi arca

A politikai vezetők ma arra használnak egy rendkívüli egészségügyi vészhelyzetet, hogy aránytalan és korlátlan hatalomra tegyenek szert.

Lengyelországban az ultrakonzervatív jobboldali politikai többség, a PiS vezetője puccsot hajtott végre a parlamentben, hogy megtarthassa az elnökválasztást májusban. A tervek szerint minden választópolgár levélben szavazhatna, és a lengyel posta venné át a független választási bizottság feladatát. Viszont a posta előző elnökét nemrég menesztették, és lecserélték a védelmi miniszter helyettesére, aki a PiS által uralt politikai többség tagja. A távozó elnök, Andrzej Duda kampányol az újraválasztásáért, arra használva a járványt, hogy egyedül ő kapjon médiafelületet. Az ellenzéket elhallgattatják.

Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök hihetetlen vészhelyzeti törvényt fogadtatott el, amely korlátlan időre teljhatalmat ad neki. A törvény sarkalatos pontja, hogy a végrehajtó hatalom, vagyis maga Orbán döntheti el, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor lemond a kivételes jogköreiről. Egyetlen politikai vezetőnek sincs szüksége ilyen hatalomkoncentrációra. Orbán pártjának, a Fidesznek már most is kétharmados többsége van a nemzeti parlamentben.

Az elmúlt években a populista rezsimek hatalomra jutottak a városainkban, a régióinkban, és az állami vezetés csúcsán is, méghozzá nagy reményekkel. Nem meglepő módon azonban azt tapasztaljuk, hogy pontosan ezek a rezsimek azok, amelyek szembeszegültek a társadalmunk alapvető elveivel: az egyéni szabadsággal, a demokráciával, a jogállammal.

Semmi, még a mostani egészségügyi válság sem igazol ilyen mértékű autoriter manővereket. Nem lehet úgy védeni az emberek jogait, hogy közben az ellenzéket bármilyen formában elhallgattatják.

Keretet szabni a különleges jogrendeknek, büntetni csak akkor, ha szükséges

Európának erős kormányokra van szüksége a válság kezeléséhez. Különleges jogrendeket elfogadni legitim és szükséges. A kormányaink képesek kell, hogy legyenek rá, hogy ha kell, gyorsan és hatékonyan hozzanak döntéseket.

Ezért itt az ideje, hogy hatékony eszközökkel vértezzük föl Európát az alapvető értékeink védelmére.

Azt indítványozzuk, hogy európai szinten szögezzük le a különleges jogrendek keretét adó általános elveket. Terjesszük ezeket az elveket a tagállamok elé jóváhagyásra, majd foglaljuk be őket az európai szerződésekbe is.

Javasoljuk, hogy minden különleges jogrendhez tartozzon egy „önmegsemmisítő” záradék, amelyik előírja, hogy a különleges jogrend és a kivételes intézkedések automatikusan elvesztik a hatályukat egy előre meghatározott időszak, például egy év után.

Ahogy a joggyakorlat és a demokratikus működés előírja, a kivételes intézkedéseket parlamenti szavazással a lejáratuk előtt is vissza lehet vonni, ha a válsághelyzet megengedi. A kivételes intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, csak feltétlenül szükséges döntésekre korlátozódhatnak, és a nemzeti parlamentek kell, hogy elfogadják őket.

A parlamenteknek teljesíteniük kell a kötelességüket, hogy rendszeresen, függetlenül és nyilvánosan ellenőrzik a végrehajtó hatalom tevékenységét. Ez az ellensúly minden demokrácia elengedhetetlen kelléke, ugyanúgy, mint a független igazságszolgáltatás, a szabad sajtó és a szabad civil társadalom. Ezek a demokrácia alapvető elemei, amelyeket a parlamenti többség önmagában nem garantál. Európa történelmében volt már rá példa, hogy politikai többségek visszaéltek a hatalmukkal, és az állampolgáraikat diktatúrába vezették. Európának tanulnia kell a történelméből és határozottan kell felelnie az ilyen veszélyekre.

Ezért szólítjuk föl az Európai Bizottságot és az EU Tanácsát, hogy vesse be az európai jog minden eszközét, hogy számon kérje azokat a tagállamokat, amelyek eltértek a demokratikus gyakorlattól, és fölszólítjuk őket, hogy alkalmazzák a szerződésekben foglalt szankciókat.

Akkor leszünk képesek együtt legyőzni ezt a válságot és megerősíteni az európai projektet, ha megvédjük a számunkra kedves alapvető értékeket.

Fabienne Keller, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Franciaország

Nathalie Loiseau, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Franciaország

Juan Fernando López Aguilar, európai parlamenti képviselő, S&D, Spanyolország

Sophie in’ t Veld, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Hollandia

Michal Šimečka, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Szlovákia

Sylwia Spurek, európai parlamenti képviselő, S&D, Lengyelország

Bernard Guetta, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Franciaország

Cornelia Ernst, európai parlamenti képviselő, GUE, Németország

Damien Carême, európai parlamenti képviselő, Zöldek, Franciaország

Dragos Tudorache, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Románia

Salima Yenbou, európai parlamenti képviselő, Zöldek, Franciaország

Gwendoline Delbos-Corfield, európai parlamenti képviselő, Les Verts, Franciaország

Ramona Strugariu, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Románia

Abir Al-Sahlani, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Svédország

Jan-Christoph Oetjen, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Németország

Maite Pagazaurtundúa, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Spanyolország

Hilde Vautmans, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Belgium

Tineke Strik, európai parlamenti képviselő, Les Verts, Hollandia

Donáth Anna Júlia, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Magyarország

Olivier Chastel, európai parlamenti képviselő, Renew Europe, Belgium

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Polski