Wystąpienie w ramach debaty nad sprawozdaniem w sprawie kierunku stosunków politycznych między Unią Europejską a Rosją.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Dlaczego jesteśmy tak dumni z tego sprawozdania? Dlaczego mamy za co dziękować Andriusowi Kubiliusowi? Z dwóch powodów – i jeszcze z trzeciego.

Pierwszym z nich jest stanowczość, z jaką sprawozdanie to potępia działania, występki reżimu Putina, zarówno poza granicami Federacji Rosyjskiej, jak i w jej obrębie.

Drugim jest ciepło, z jakim to sprawozdanie wyciąga rękę z przyjaźnią i nadzieją do obywateli Federacji Rosyjskiej. To sprawozdanie dodało coś nowego do naszego potępienia reżimu Putina. Mówimy, że chcemy najszerszej możliwej współpracy z narodem, który dzieli z nami ten sam kontynent, tę samą kulturę i cywilizację.

Ten drugi punkt jest oczywiście ważniejszym z dwóch punktów sprawozdania pana posła Kubiliusa. Bo ten pierwszy, mój Boże, wszyscy to wiedzieliśmy. Nie jest to nic nowego w naszej koncepcji i w naszej wizji sytuacji. Ale powiedzieć, tak jak czyni to z taką mocą przedmiotowe sprawozdanie, że poza chwilą obecną, pewnego dnia wspólnie odbudujemy ten kontynent: to jest coś nowego. A przede wszystkim mamy pewność, że pan Putin i jego reżim nie są wieczni.

Przeczytaj raport

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0383_FR.html

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Magyar