Wystąpienie plenarne w debacie na temat skuteczności sankcji UE wobec Rosji

Powiedzmy rzecz oczywistą. Żadne sankcje gospodarcze przeciwko jakiemukolwiek reżimowi nigdy nie rzuciły gospodarki na kolana. Jest to dziś tak samo prawdziwe w przypadku Rosji, jak w przypadku RPA, ale międzynarodowe sankcje są jednak najpotężniejszą bronią, ponieważ powodują wyczerpanie przemysłu, mnożą trudności finansowe i zmuszają swoje cele do ciągłego poszukiwania niepewnych i bardzo kosztownych dróg.

Tak jest w przypadku Rosji prezydenta Putina, dlatego absurdem jest mówienie o nieskuteczności zadawanych ciosów gospodarczych.

Putinizm jest ranny. Putinizm ucierpiał, ale oczywiście istnieją luki w naszym systemie i należy podjąć nowe, lepiej ukierunkowane środki, które jeszcze bardziej zaszkodzą agresorowi. Musimy podsumować to, co zadziałało bardzo dobrze, nie tak dobrze lub wcale.

To właśnie Parlament zrobi w przyszłym miesiącu, wzywając Radę i Komisję do jeszcze lepszych, jeszcze większych i jeszcze szybszych działań, ponieważ od tego zależy zakończenie tej wojny.

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Magyar