A Le Monde-ban 2022. április 1-jén megjelent közös véleménycikk

Az orosz néphez intézett felhívásukban négy európai parlamenti képviselőcsoport elnöke, köztük Manfred Weber (Európai Néppárt), Stéphane Séjourné (Renew Europe) és Manon Aubry (Egységes Európai Baloldal) kifejtik, hogy az egyetlen dolog, ami fenyegető Vlagyimir Putyin számára, az nem más, mint a saját félelme, hogy Ukrajna sikeres és virágzó demokráciává válhat.

Kedves európai szomszédaink, kedves barátaink,

Szörnyű, félelmetes, elviselhetetlen, hogy háború dúl a földrészünk kellős közepén.

Az okát ismerik. Az orosz hadsereg bevonult Ukrajnába. Az önök elnöke úgy döntött, hogy háborút indít egy olyan ország ellen, amely nem támadott meg senkit, és csak békében akart élni minden szomszédjával és barátjával, úgy önökkel, mint velünk.

Ez a háború már így is túl sok embert ölt meg. Gyászba taszítja az ukrán családokat, akiket bombáznak, ostromolnak, vagy menekülésre kényszerítik őket. Ez a háború az önök gyermekeit gyilkolja meg, akiket azért küldtek oda, hogy ártatlan embereket sújtsanak, anélkül, hogy egyáltalán értenék, miért kell engedelmeskedniük.

Ennek a háborúnak véget kell vetni. Ahogyan sokan önök közül, papok és tudósok, művészek és írók, apák és anyák, bátran erősítették meg az aláírásukkal számos petícióban.

Ezért ma azt szeretnénk elmondani Önöknek, hogy senki sem fenyegeti Oroszországot, hogy sem Ukrajna, sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok, sem az Atlanti Szövetség nem akar a legkevésbé sem ártani Oroszországnak.

Senki sem csatolta el Oroszország egyetlen négyzetméterét sem, és nem is akarja. Ukrajnában nincsenek NATO-rakéták, sem európaiak, sem amerikaiak. Az Atlanti Szövetség egyetlen amerikai vagy európai hadserege sem lépett be Oroszországba, és nem is lépne be.

Az egyetlen dolog, ami az önök országát fenyegeti, az a félelem, amit akkor kelt, amikor a vezetői úgy viselkednek, ahogyan ma Ukrajnában teszik, mert ez elkerülhetetlenül gazdasági szankciókat és a kölcsönösen előnyös együttműködés felmondását vonja maga után. Az egyetlen dolog, ami fenyegeti az elnöküket, az a saját félelme, hogy Ukrajna sikeres és virágzó demokráciává válhat, amely mentes a korrupciótól és az oligarchák befolyásától, és modellként szolgálhat egy jobb Oroszország számára.

Ennek a háborúnak nincs helye, és igenis azonnal véget kell vetni neki, mert abszurd, igazságtalan és még nagyobb veszélyt jelent mindannyiunkra nézve, de azért is, mert 27 országunk, az önök 27 szomszédja, az Európai Unió 27 tagállama csak arra a napra várnak, amikor Önökkel együtt dolgozhatunk Európa, közös kontinensünk stabilitásáért és jólétéért.

Tartozunk ezzel gyermekeinknek és szüleinknek. Tartozunk ezzel a béke évtizedeinek, amelyeket a hidegháború ellenére Európa a második világháború vége óta élvezhetett. Mindenekelőtt a közös identitásunknak, közös európaiságunknak tartozunk ezzel, mert önök is és mi is elsősorban európaiak vagyunk.

Szentpétervártól Lisszabonig, Párizstól, Moszkvától Berlinig, Kijevig vagy Varsóig a fiataljainknak ugyanaz az életmódjuk, ugyanaz az ízlésük, és ugyanaz a szabadságvágyuk. Az összes nemzeték együtt pedig, Dublintól Vlagyivosztokig: európai, mert a történelmünk mindig is összefonódott, és Tolsztoj és Dosztojevszkij, Csehov és Bulgakov, az önök írói közös örökségünkhöz tartoznak, a világirodalom azon panteonjához, ahol Shakespeare, Hugo, Sevcsenko, Goethe, Cervantes, Kafka és Mickiewicz mellett foglalnak helyet.

Mindannyian európaiak vagyunk, mert közös kultúránkat a görög filozófiából, a római jogból, az Ó- és Újszövetségből, a felvilágosodásból, valamint a brit és francia forradalom által feltámasztott athéni és római demokráciából merítjük. Dolgozzunk együtt azért, hogy haladéktalanul véget érjenek ezek a sötét órák, és dolgozzunk azért a napért, amikor az Önök Föderációja és a mi Uniónk, jelenlegi és jövőbeli tagjaival együtt, megtalálja a megértés és az együttműködés útjait, amelyekre olyan nagy szüksége van Európának és a világnak.

Dolgozzunk azon, hogy a kelet-nyugati szembenállás végét senki ne győzelemnek vagy vereségnek, hanem az egész földrészre kiterjedő demokrácia és jólét új korszakának kezdetének tekintse. Dolgozzunk azon, hogy eljöjjön az a régóta várt nap, amikor képesek leszünk egyesíteni szellemi, természeti és tudományos gazdagságunkat, hogy megerősítsük Európát, Európa kultúráját és civilizációját. Dolgozzunk, a pillanatért, amikor hidak feszülnek majd az elfeledett falak helyén.

Dolgozzunk, mert semmi sem lehetetlen, hiszen önök és mi, kedves barátaink és Oroszország polgárai, elutasítjuk a háborút és békét akarunk. Tudjuk, hogy sokan elítélik Putyin bűnös agresszióját és békét akarnak, halljuk a hangjukat, amikor az önkényes letartóztatás és a súlyos büntetések kockázatát felvállalva az utcán tüntetnek.

Tudjuk, hogy így lesz, biztosak vagyunk benne, hogy így lesz. Ezért fordulunk ma önökhöz azzal az elhatározással, hogy ez az üzenet elősegíti, felgyorsítja a közeledésünket, hogy a lehető leggyorsabban magunk mögött hagyhassuk a feszültségeket, a szankciókat és mindenekelőtt ezt a háborút, amelyet az Önök elnöke oly igazságtalanul mért az ukrán népre és az Önök gyermekeire.

Éljen Európa! Éljen a béke!

Bernard Guetta európai parlamenti képviselő, az Emberi Jogi Albizottság alelnöke; Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának elnöke; Iratxe Garcia Perez, a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjának elnöke; Stéphane Séjourné, a Renew Europe képviselőcsoport elnöke; Manon Aubry és Martin Schirdewan, a Baloldal képviselőcsoportjának társelnökei.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/01/uvrons-a-ce-que-la-fin-de-l-affrontement-est-ouest-soit-le-debut-d-une-nouvelle-ere-de-democratie-et-de-prosperite_6120072_3232.html

Обращение к народу России

Дорогие европейские соседи,

Дорогие друзья,

Ужасная, чудовищная, возмутительная война, разразившаяся в самом сердце нашего континента, разрывает его на части.

Вы знаете, почему.

Российская армия вторглась в Украину.

Ваш президент решил развязать войну против страны, которая ни на кого не нападала и желала лишь жить в мире со всеми своими соседями и друзьями, с вами и с нами.

На этой войне погибло уже очень много людей. Война повергла в отчаяние украинские семьи,  которые, спасаясь от бомбардировок и осады, вынуждены покидать свои дома. Война убивает и ваших детей, – их послали убивать невинных людей,  и они, разумеется, не могут понять, во имя чего они должны это делать.

Этой войне надо положить конец, и очень многие из вас, отцы и матери, журналисты, профессора, преподаватели и студенты,  священники и ученые, художники и писатели, имели мужество подписать петиции, требующие ее прекращения.

Поэтому мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает России, что ни Украина, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не желают ей зла.

Никто не аннексировал ни единого квадратного метра российской территории, и не собирается этого делать.

В Украине нет ни одной ракеты НАТО, ни европейской, ни американской.

Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в Россию.

Единственное, что угрожает вашей стране – это страх, который она внушает, когда ее лидеры ведут себя так, как сегодня по отношению к Украине, потому что за этим неизбежно следуют экономические санкции и отказ от взаимовыгодного сотрудничества. Единственное, что угрожает вашему президенту, это его собственное опасение, что Украина может стать полноценной процветающей демократией, свободной от коррупции и власти олигархов, и послужить таким образом моделью для лучшей России.

Этой войны быть не должно, да, ей необходимо немедленно положить конец, потому что она абсурдна, несправедлива и несет всем нам новые угрозы, а также потому, что наши 27 стран, ваши 27 соседей, 27 государств-членов Евросоюза, ждут- не дождутся того дня, когда мы сможем работать вместе с вами во имя стабильности и процветания Европы, нашего общего континента.

Мы обязаны сделать это ради наших детей и наших родителей. Мы обязаны сделать это, памятуя о десятилетиях мира, который, несмотря на холодную войну, воцарился в Европе после окончания Второй мировой войны. Мы обязаны сделать это, прежде всего, во имя нашей общей идентичности, нашей общей европейской культуры, ведь и вы, и мы, прежде всего, европейцы.

От Санкт-Петербурга до Лиссабона, от Парижа и Москвы до Берлина, Киева и Варшавы наша молодежь ведет одинаковый образ жизни, имеет одинаковые вкусы и так же жаждет свободы. Вне зависимости от поколения, мы все европейцы, от Дублина до Владивостока, потому что наши судьбы всегда переплетались, и ваши писатели – Толстой и Достоевский, Чехов и Булгаков, принадлежат нашему общему наследию и входят в Пантеон мировой литературы наряду с Шекспиром, Гюго, Шевченко, Гете, Сервантесом, Кафкой и Мицкевичем.

Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Ветхого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями.

Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру.

Давайте работать над тем, чтобы окончание конфронтации между Востоком и Западом воспринималось уже не как победа или поражение, а как начало новой эры демократии и процветания на континенте. Давайте работать над тем, чтобы приблизить тот долгожданный день, когда мы сможем объединить наше интеллектуальное, природное и научное достояние во имя утверждения Европы, ее культуры и цивилизации. Давайте работать ради того момента, когда через забытые стены перекинутся мосты. Давайте работать, потому что в этом нет ничего невозможного, ведь и вы, и мы, дорогие друзья и граждане России, не хотим войны. Мы знаем, что многие из вас осуждают преступную агрессию Путина и хотят мира, мы слышим ваши голоса на протестных  акциях, в которых вы участвуете, несмотря на риск противоправных задержаний и суровых приговоров.

Да, мы знаем это, мы уверены в этом, и обращаемся к вам сегодня с этим посланием в надежде, что оно будет способствовать нашему сближению и ускорит его, что нам удастся в ближайшем будущем положить конец напряженности, санкциям и, прежде всего, этой войне, столь несправедливо навязанной вашим президентом украинскому народу и вашим детям.

Да здравствует Европа! Да здравствует мир!

Бернар Гетта, евродепутат, заместитель председателя подкомитета по вопросам прав человека

Манфред Вебер, лидер фракцииЕвропейская народная партия

Ираче Гарсия Перес, лидер фракции Социалистов и Демократов

Стефан Сежурне,  лидер фракции «Обновляя Европу»

Манон Обри и Мартин Ширдеван, сопредседатели фракции  Левых

Dans les médias russes :

https://meduza.io/feature/2022/04/01/my-hotim-skazat-vam-segodnya-chto-nikto-ne-ugrozhaet-rossii-i-ne-zhelaet-ey-zla

Print Friendly, PDF & Email

English Français Polski