Alekszej Navalnij visszatérése Oroszországba, az újbóli elítélése, az azt követő tüntetések és a brutalitás, amivel elnyomták őket, valamint az a megalázó mód, ahogy Szergej Lavrov Moszkvában fogadta az Európai Unió külpolitikai főképviselőjét, Josep Borrellt – mindez sok vitát váltott ki az Európai Parlamentben.

Nemrég egy felszólaltam egy képernyőkön keresztül zajló megbeszélésen az orosz ellenzék képviselői és több parlamenti képviselő között, hogy hangsúlyozzam: Vlagyimir Putyin hatalma gyengülőben van, nem marad örökre az ország élén, ezért az ellenzék már nem lehet elégedhet meg azzal, hogy elítéli a korrupciót és az emberi jogok megsértését, hanem politikai programot kell hirdetnie, egy egyszerű, világos és közös politikai programot.

Íme a felszólalásom szövege, amelyet 2021. február 26-án tett közzé az EHO MOSZKVI oldal:

https://echo.msk.ru/blog/b_guetta/2796636-echo/

„Mindig arrogáns és meglehetősen nevetséges külföldről politikai tanácsokat adni.

Franciaként, aki Párizs és Brüsszel között él, inkább egy szót sem kellene szólnom, de…

Azért fogom mégis megtenni, mert mindig is rajongtam az orosz történelemért, mert személyesen ismertem és védelmeztem néhányat az önök legismertebb hetvenes évekbeli disszidensei közül, mert ismerem a peresztrojka nagy politikai alakjait is, mert szeretem az országukat, és mert elkötelezett tanúja voltam a kommunizmus és a Szovjetunió végének, amikor Moszkvában éltem a Le Monde tudósítójaként.

Tehát hadd mondjam el először: meg vagyok róla győződve, hogy a mostani korszak a végéhez közeledik. Hosszú és kegyetlen lehet ez a vég. Lehet, hogy még hosszú évekig tart, de Vlagyimir Putyin számára ez a vég kezdete, mert a 40 évnél fiatalabb oroszok már nem emlékezhetnek sem a Szovjetté vált Orosz Birodalomra, sem a nemzeti tulajdon kirablására a korai Jelcin-korszak privatizációi során.

Ők vagy már a vasfüggöny leomlása után születtek, vagy tizenévesek sem voltak még, amikor összeomlott a Szovjetunió. Nem osztoznak ebben a két traumában, és abban az emberben, aki óriási népszerűségre tett szert az ígéretével, hogy megbosszulja ezt a kettős megaláztatást, nem a fiatal és izmos nemzetmentőt látják, mint a szüleik.

A negyven alatti oroszok számára, a holnap Oroszországa számára Vlagyimir Putyin nem több, mint az öregedő elnök, akik alatt mindig is éltek, az az ember, aki elhasználódik egy elveszett Birodalom visszaszerzéséért folytatott harcban, aki szembeállítja őket a közvetlen szomszédaikkal, aki megtestesíti azt az időszakot, amikor csökken az életszívonal, kiürülnek a zsebek, miközben virágzik a korrupció, amelynek a mértéke már mindenki számára világos.

Vlagyimir Putyinnak csak három ütőkártyája maradt: az elnyomás növekvő brutalitása, a leváltásáról szóló szervezett elképzelések hiánya, és az esetleges leváltását követő vákuumtól való félelem. Ezekkel túlélhet, de már nem szerezhet valódi támogatókat, hogy megalapozza a hatalma folytonosságát, és ez az új helyzet megköveteli az ellenfeleitől, hogy egy egyszerű, világos és közös politikai programot kínáljanak Oroszországnak.

Továbbra is lényegesebb, mint valaha, hogy elítéljék a korrupciót és az állampolgári jogok megsértését, de már nem elegendő.

Az ellenzék, csakúgy, mint az összes orosz és a Föderáció népei most azt kérdezik, hogy mit a teendő, és ezért kell közös célokat kitűzni az országot mozgató nagy erőknek: a városi középosztálynak, a titkosszolgálatoknak, a pénzembereknek, de a városok és a vidék legszegényebbjeinek is.

A feladat nehéz, de biztosan nem lehetetlen.

Gondoljanak mindenekelőtt arra a társadalmi igazságosságot megteremtésére, amely Oroszországban a legszegényebbek számára egy megkérdőjelezhetetlen szükségszerűség, a leggazdagabbak számára pedig az egyetlen módja, hogy elkerüljenek egy forradalmat. Legyenek a jóléti állam pártja, a közüzemi szolgáltatások, az utak, az iskolák és a kórházak, a társadalmi méltányosság és a szociális védelem pártja.

Legyenek ez a párt, méghozzá azért, mert az egész ország az igazságosságra és a közjóra vágyik, és mivel az üzleti élet, a pénz és a nyereség elsőbbsége csak arra szabad, hogy szolgáljon, hogy kijavítsa a védelem túlzásait, és csak a társadalmi igazságosság megteremtése után, nem előtte. Ha nem biztosítják a társadalmi méltányosságot, a thatcherizmus nem más, mint a 19. század kegyetlensége, az a kegyetlenség, amelyet Dickens és Zola elítéltek, és amely végül – ki más tudná jobban, mint Oroszország – a forradalmak vérontásához, a terrorhoz és a diktatúrához vezetett.

Váljanak ezután a béke pártjává. A párttá, amelyik elítél mindennemű katonai beavatkozást, ha az nem a létfontosságú érdekeik védelmét szolgálja, amelyik elutasítja a gyilkos és költséges kalandozást, amelyek semmilyen nyereséggel nem szolgálnak önöknek, viszont jelentős forrásoktól fosztják meg az országot. A párttá, amely szüntelenül kérdőre vonja a hatalmat, hogy megtudja, mennyibe kerül Oroszországnak Bassár el-Aszad megmentése, és hol van az az előny, amelyért érdemes volt bombákkal helyreállítani a korrupt és vérszomjas szíriai diktatúrát.

Harmadszor, legyenek az európai Oroszország pártja, és ne a kínai Oroszország pártja, amelyre Vlagyimir Putyin politikája ítéli az országot. Oroszországnak a lehető legjobb kapcsolatokkal kell rendelkeznie Kínával, hiszen mintegy 4000 kilométernyi határon osztozik ezzel a gazdasági óriással. A világ legnépesebb országaival való jó kapcsolat elengedhetetlen az önök számára, mert önök kevesen vannak, és nincs még egy olyan hatalmas kiterjedésű állam, mint az önöké, de sem a titkosszolgálati apparátus, sem az oligarchák, sem a városi középosztály, sem a falusiak legszegényebbje, senki nem vágyik arra az önök országában, hogy Kína a hűbéresévé tegy őket, hiszen az ellentétes lenne Oroszország kultúrájával, történelmével és érdekeivel.

Legyenek a modus vivendi pártja az Európai Unióval, ne pedig a Nyugat-Európának való alárendeltség pártja. Nyugat-Európának sem eszközei, sem ambíciói nincsenek arra, hogy bármit is önökre kényszerítsen. Legyenek a gazdasági együttműködés pártja közös otthonunk, közös kontinensünk, Európa és közös civilizációnk két pillére között.

Negyedszer pedig legyenek a valódi testvériség pártja az egykori Orosz Birodalom nemzetei között – egy testvériségé, amely a demokratikus elvekért, a nemzeti függetlenség tiszteletben tartásáért, a jószomszédi viszonyért és a belügyekbe való beavatkozás elleni közös küzdelmen alapul. Ezek kellene, hogy legyenek az önök javaslatai Oroszország és közvetlen szomszédai közötti kapcsolatokról. Most pedig álmodozzunk.

Álmodozzunk arról, hogy az orosz és a belarusz ellenzék azért dolgozik, hogy hamarosan aláírjanak egy közös nyilatkozatot, amelyben megerősítik abbéli egyetértésüket, hogy a céljuk a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, és amely felszólít minden jóakaratú embert, mindenütt, hogy támogassák közös küzdelmüket.

Higgyék el egy franciának: ennek a nyilatkozatnak az elfogadása a Bastille elfoglalásával felérő pillanat lenne.

Bernard Guetta európai parlamenti képviselő (Renew Europe frakció), újságíró, geopolitikai szakértő, a Le Monde volt varsói, washingtoni és moszkvai tudósítója.

Во время недавней беседы российских оппозиционеров с депутатами Европарламента, Бернар Гетта призвал оппозицию выработать „общую политическую программу, простую и ясную „.

Вот текст его выступления:

Человек, дающий политические советы из-за границы, всегда выглядит весьма самонадеянно и довольно нелепо.

Я француз, живу между Парижем и Брюсселем, поэтому мне лучше бы помалкивать, но…

Я все-таки выскажусь на эту тему, потому что всегда был страстно увлечен историей России, потому что был лично знаком и выступал в защиту самых знаменитых ваших диссидентов семидесятых годов и знаю крупных политических деятелей перестройки, потому что люблю вашу страну и потому что я стал ангажированным  свидетелем конца коммунизма и Советского Союза, когда жил в Москве, занимая пост корреспондента газеты „Монд”.

Так что позвольте мне сказать, прежде всего, что я убежден в том, что нынешнее время подходит к своему финалу. Этот период может оказаться долгим и жестоким. Он может затянуться еще на годы, но для Владимира Путина это начало конца, потому что россияне младше 50 лет не помнят ни Российской империи, ставшей советской, ни «налета» на государственную собственность, которым, по сути, явилась приватизация в начале эпохи Ельцина.

Они родились после падения Берлинской стены или даже не достигли еще подросткового возраста, когда распался СССР. Эти травмы их не затронули, и человек, обеспечивший себе огромную популярность, пообещав отомстить за это двойное унижение, не имеет в их глазах ничего общего с молодым и о каким мускулистым спасителем нации, каким он предстал перед их родителями. 

Для россиян в возрасте до пятидесяти лет, для России завтрашнего дня,  Владимир Путин – не более чем стареющий президент, при котором они жили всегда, просто человек, который тщится изо всех сил вернуть утраченную Империю и бесконечно ссорится с ближайшими соседями, он всего лишь воплощение времени, в течение которого уровень жизни падает, денег становится все меньше и процветает коррупция, масштабы которой уже всем хорошо известны.   

Единственные три оставшихся козыря в колоде Владимира Путина – это усиливающаяся жестокость репрессий, отсутствие организованной смены и страх перед возникающим в связи с этим вакуумом. Благодаря этому он может выживать, но реальных сторонников ему уже не привлечь, то есть не сформировать основу  для  установления долгосрочной преемственности, и эта новая ситуация требует от оппозиционеров создания в России общей политической программы, простой и ясной.

Осуждение коррупции и нарушения гражданских прав более чем необходимо, но этого уже недостаточно.

Оппозиции, равно как и вообще  всем россиянам и  народам Российской Федерации, сейчас важно  понять, что делать, и соответственно, определить цели, общие для движущих сил страны, городских средних классов, разумеется, потому что за ними будущее, но также и для силовиков, состоятельных людей и беднейших слоев населения в городской и сельской местности.

Задача сложная, но, наверняка, осуществимая.

Прежде всего, стоит подумать о необходимости установления в вашей стране социальной справедливости, которая становится в России абсолютной необходимостью для самых бедных и единственным способом, – для самых богатых, избежать революции. Станьте партией, выступающей за Welfarestate, за обеспечение коммунального хозяйства, дорог, школ и больниц, за социальное равенство и защиту.

Будьте такой партией, потому что любая страна стремится к справедливости и всеобщему благу,  потому что главенство бизнеса, денег и прибыли может быть необходимо только для исправления избытка социальной защиты, и только после установления социальной справедливости, а не до того. До того как будет обеспечена социальная справедливость, тэтчеризм приведет лишь к чудовищному обнищанию рабочих, как в 19 веке, которую осуждали Диккенс и Золя, и которая в итоге обернулась – кому как не России это знать? – кровопролитными революциями, террором и диктатурой.

Затем станьте партией мира. Станьте партией, отвергающей любое военное вмешательство, не направленное на защиту ваших жизненно важных интересов, партией, отвергающей убийственные и дорогостоящие авантюры, которые ничего вам не приносят и лишают вас стольких ресурсов – партией, которая будет постоянно спрашивать, во сколько обходится России спасение Башара Асада и ради какой такой выгоды она при помощи бомбардировок восстанавливает его насквозь коррумпированную и кровожадную диктатуру.

В-третьих, будьте партией европейской России, а не той китайской России, на которую вас обрекает политика Владимира Путина. Россия должна поддерживать прекрасные отношения с Китаем, потому что у вас с этим экономическим гигантом около 4 000 километров общей границы. Добрососедское взаимопонимание с самой густонаселенной страной мира вам необходимо, потому что у вас плохая демографическая ситуация, притом, что ни одно другое государство не имеет такой протяжённости, и никто, – ни силовики, ни олигархи, ни городской средний класс и самый бедный сельский житель – никто в вашей стране не хотел бы  попасть в вассальную зависимость от Китая, потому что это противоречило бы российской культуре, ее истории и интересам.

Поэтому станьте партией «модуса вивенди» с Европейским Союзом, и речь не идет о подчинении Западной Европе, у которой нет ни средств, ни стремления навязать вам что-либо, – надо делать ставку на экономическое сотрудничество и соглашения по безопасности между двумя столпами нашего общего дома, нашего общего континента, Европы, и нашей общей цивилизации.       

И, в-четвертых, станьте партией истинного братства между народами бывшей Российской империибратства, основанного на общей борьбе за демократические принципы, на уважении национальной независимости, на добрососедстве и невмешательстве во внутренние дела. На этом должны строиться  ваши предложения относительно связей между Россией и ее ближайшими соседями, а теперь давайте помечтаем. 

Давайте мечтать о том, что российская и белорусская оппозиции, объединив свои усилия, подпишут в ближайшем будущем совместную декларацию, утверждающую общность их целей – свободу, равенство и братство, призывая всех людей доброй воли во всем мире поддержать их общую борьбу.

Поверьте французу, эта совместная декларация будет вашим взятием Бастилии.

Бернар Гетта – журналист, специализирующийся на геополитической тематике, бывший корреспондент газеты „Монд” в Варшаве, Вашингтоне и Москве, депутат Европейского парламента (Группа «Обновляя Европу»).

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Polski